ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก-ตำบลศรีถ้อย

ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ผู้อำนวยการและคณะครูในศูนย์เครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลแม่พริก-ตำบลศรีถ้อย ที่ได้เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่ายฯ ในวัน พุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น