ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยาและชุมชนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี          

มาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน มีจิตรักการใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ประหยัด มัธยัสถ์ มีสุขภาพ   

พลานามัยสมบูรณ์ สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *